วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2551

สีเอกรงค์

ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายภายในมอ
โดยถ่ายในมุมสูง

ไม่มีความคิดเห็น: